7.3. Bilgisayar Destekli Tasarım

196 views Aralık 29, 2016
7.3. Bilgisayar Destekli Tasarım 7.3.1. İki Boyutlu Tasarım (2 Boyutlu (2B) tasarımlar) 7.3.1.1. Tasarımı için taslak çizimler yapar. 7.3.1.2. İki...

7.3. Bilgisayar Destekli Tasarım
7.3.1. İki Boyutlu Tasarım (2 Boyutlu (2B) tasarımlar)
7.3.1.1. Tasarımı için taslak çizimler yapar.
7.3.1.2. İki boyutlu olarak tasarım yapmada bilgisayarların bir araç olarak kullanılabildiğini fark eder. (2 eksenli koordinat yapısından bahsedilir.)
7.3.1.3. Taslak çizimlerini bilgisayar destekli tasarım teknolojileri yardımıyla iki boyutlu görsellere dönüştürür.

7.3.2. Çoklu Ortam Tasarımı
7.3.2.1. Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunuları hazırlar.
7.3.2.2. Hazırlanan çoklu ortam sunularını alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.
7.4. Döngüsel Tasarım Süreci
7.4.1. Problem Tanımlama
7.4.1.1. Tasarım eyleminin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu kavrar.
7.4.1.2. Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar.
7.4.2. Araştırma
7.4.2.1. Tasarım eyleminin gerçekleşmesinde araştırma basamaklarını bilir.
7.4.2.2. Problemin çözümüne yönelikdoğru veri kaynaklarına ulaşma yollarını kavrar.
7.4.3. Planlama
Bu bölümde öğrencilerin beyin fırtınası tekniğinden yararlanması beklenir.
7.4.3.1. Tasarım geliştirme kriterlerini bilir.
7.4.3.2. Mevcut tasarım önerisini bu kriterler doğrultusunda geliştireceğini kavrar.
7.4.3.3. Tasarımı oluştururken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin önemini kavrar.
7.4.4. Oluşturma
7.4.4.1. Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları belirler.
7.4.4.2. Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini ve önemini tartışır.
7.4.4.3. Örnek ürünlerin üretim süreçlerini ve gerekli kaynakları bilir.
7.4.4.4. Model ve prototip kavramlarını karşılaştırır.
7.4.4.5. Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını ve geri dönüşümünü araştırır.
7.4.5. Değerlendirme
7.4.5.1. Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirir.
Tasarımı estetik, özgünlük, işlevsellik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değerlendirir.
7.4.5.2. Değerlendirme sonuçlarına göre ürününü geliştireceğini bilir.
7.4.5.3. Tasarladığı ürün hakkında görsel ve sözel olarak sunum yapar.

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7.2.2. Temel Tasarım İlkeleri

7.2.2. Temel Tasarım İlkeleri

281 views Şubat 2, 2016
7.2.1. Temel Tasarım Elemanları

7.2.1. Temel Tasarım Elemanları

549 views Şubat 1, 2016