Büyükşehir Belediye Yönetimi

2.122 views Ağustos 23, 2020
Büyükşehir Belediye Yönetimi Mart 1984’den itibaren Türkiye’de klasik belediye yönetimi yanında, bir de içinde birden fazla belediye bulunan büyük yerleşim...

Büyükşehir Belediye Yönetimi

Mart 1984’den itibaren Türkiye’de klasik belediye yönetimi yanında, bir de içinde birden fazla belediye bulunan büyük yerleşim birimlerinde iki kademeli metropol belediye sistemine geçilmiştir. Bu sistem, temel itibariyle, merkezde bir anakent belediyesi ile buna bağlı ilçe/ilk kademe belediyelerinden meydana gelmektedir.

Yirmi yıldan beri uygulanmakta olan 1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yerini, yerel yönetim reformu kapsamında hazırlanarak TBMM’de 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na bırakmıştır. Bununla beraber, Belediye Kanunu ile diğer ilgili kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, ilgisine göre Büyükşehir, ilçe/ilk kademe belediyeleri için uygulanmaya devam edilmektedir.

Yeni düzenleme ile bir yerde Büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için, o yerin il merkezi olması, en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsaması ve yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusları 750 binden fazla olması gerekmektedir.

Görevleri

Büyükşehir belediyesi ile ilçe/ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Adı geçen Kanun, Büyükşehir belediye yönetiminin görev ve yetkilerini, alan ve konu olarak genişletmiştir.

İstanbul ve Kocaeli’nde, Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olmuştur; diğer Büyükşehirlerde ise mevcut valilik binası merkez kabul edilmek şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan Büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan iki milyona kadar olanlarda yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki milyondan fazla olanlarda yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı, Büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturmaktadır. Ayrıca, Büyükşehir belediyesinin sınırları çevresindeki belediye ve köylerin, Büyükşehir belediyesine katılmaları da kolaylaştırılmıştır. Böylece belediyelerin ölçek bakımından büyütülmesi amaçlanmıştır.

Konu bakımından da Büyükşehir belediyelerinin yetki ve görevleri artırılmıştır. Buna göre, stratejik plan, nazım imar planı, ulaşım ana planı, su ve kanalizasyon, toplu taşımacılık, çevre sağlığı, merkezi ısıtma, itfaiye, yolcu ve yük terminalleri, anayol ve caddelerin yapımı, ağaçlandırma, spor, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurma, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırma, sağlık merkezleri, hastaneler, eğitim, sosyal ve kültürel hizmetler, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokuyu koruma gibi ortak kent hizmetleri, Büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır. İnşaatlara ruhsat verme, tali yol ve meydanları yapma, sokak temizliği, yeşil alan ve spor tesisleri meydana getirme, yaşlılara, özürlülere, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik sosyal hizmetler, mesleki eğitim ve beceri kursları, defin hizmetleri, umuma açık dinlenme ve eğlence yerleri ile ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırma gibi klasik nitelikteki belediye hizmetleri de ilçe/ilk kademe belediyelerine bırakılmıştır.

Büyükşehir belediyesinin organları, “Büyükşehir Belediye Meclisi”, “Büyükşehir Belediye Encümeni” ve “Büyükşehir Belediye Başkanı”ndan meydana gelmektedir.

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2023 Yönetici Atama Takvimi

2023 Yönetici Atama Takvimi

191 views Mart 15, 2023
ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ

1.255 views Kasım 26, 2020
Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

4.168 views Ağustos 23, 2020
Biyotaklit(Biyomimetrik,Biomimicry)

Biyotaklit(Biyomimetrik,Biomimicry)

4.277 views Ağustos 23, 2020
İl Özel İdaresi ve Görevleri

İl Özel İdaresi ve Görevleri

1.877 views Ağustos 23, 2020
İl İdare Kurulu

İl İdare Kurulu

1.634 views Ağustos 23, 2020
Desantralizasyon Düşüncesi

Desantralizasyon Düşüncesi

1.576 views Ağustos 23, 2020
Evlenemiyorum, evde kaldım hala bekarım

Evlenemiyorum, evde kaldım hala bekarım

20.319 views Ağustos 23, 2020
GALERİLER
Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

4.168 views Ağustos 23, 2020
Desantralizasyon Düşüncesi

Desantralizasyon Düşüncesi

1.576 views Ağustos 23, 2020
Ergonomi Nedir?

Ergonomi Nedir?

2.193 views Ağustos 23, 2020
İl Özel İdaresi ve Görevleri

İl Özel İdaresi ve Görevleri

1.877 views Ağustos 23, 2020
ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ

1.255 views Kasım 26, 2020
Büyükşehir Belediye Yönetimi

Büyükşehir Belediye Yönetimi

2.122 views Ağustos 23, 2020
İl İdare Kurulu

İl İdare Kurulu

1.634 views Ağustos 23, 2020