DEMİRBAŞ DÜŞÜMLERDE E-TAŞINIR SİSTEMİNDE İZLENECEK YOL

3 Kasım 2012, Cumartesi, 5:55 | Sözlük | 3.782 views | 0 yorum

 

1- Milli Eğitim Müdürlüğüne 1 başkan 2 üye (toplam 3 kişilik) demirbaş düşüm komisyon onayı için isim bildirilmesi.

1. e-taşınır sistemi ekranından TİF İşlemleri seçilerek Sicil Numaralı Çıkış Ekranı tıklanarak gelecek olan ekranın boşluk kısımları doldurularak İşlem Çeşidi olarak Hurdaya Ayırma,imha,yok olma kısmı seçilerek başlık bilgilerini kaydet butonu işaretlenecektir.

2. Sayfanın altına Taşınır Mal Seçim ekranı gelecektir. Malzemenin adı yazılı boşluk yere düşüm yapılacak malzemenin adı yazılarak ara kısmından arattırılacak olup,ekrana gelecek olan malzemenin sağ tarafında bulunan boş kutucuk işaretlenerek sayfanın altında bulunan Tahsis Listesine ekle kısmı tıklanacaktır.

3. Ekranın Sol tarafında bulunan Sicil Numaralı Çıkış Onay Ekranına girilecektir (Burada yazılı olan ÇIKIŞ YAP ‘ butonu Kesinlikle İŞARETLENMEYECEKTİR.) Ekranın üstünde bulunan yazdır kısmandaki raporlar kısmı seçilerek gelecek rapor ekranın en altında bulunan TMA0331 kodlu kısım seçilerek gelecek bölümün boşluk kısımları (Kayıt No mutlaka yazılması lazım) doldurulduktan sonra ekrana Kayıttan Düşüm Müzekkeresi Formu gelecektir.

4. 3 Suret Çıkarılan Formun arkasındaki kısımlara komisyon üyeleri imza atacaklardır.(Çıkarılacak Her Sayfa Komisyon Üyelerince Paraf Atılacaktır.)Daha sonra bir üst yazı ile Milli Eğitimi Müdürlüğüne elden getirilerek Harcama Yetkilisine imzalattıktan sonra Bütçe Yatırım bürosuna teslim edilecektir.

5. Milli Eğitim Müdürlüğünden bu düşüm müzekkeresi üst yazı ile Okula gönderildikten sonra,Okul Müdürlüğü e-taşınır sistemindeki Sicil Numaralı Giriş Aktarma Ekranına girerek buradan Aktarma Onayı butonu işaretlenecektir.

6. Daha Sonra Sicil Numaralı Çıkış Onay Ekranına girilerek buradan da çıkış yap butonu işaretlenecektir.

7. Alınacak Çıkış Kayıt Numarası ile Raporlar(Fiş Defter ve Cetveller) kısmından Çıkış Fişlerinden girilerek Taşınır İşlem Fişleri Çıkarılacaktır.

8. Çıkarılacak Taşınır İşlem Fişi ve Demirbaş Düşüm Müzekkeresinden 1 er suret Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne,1 er suret Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecek olup 1 er suret ise Okul Müdür Müdürlüğünde bırakılacaktır.

NOT: 1—-Demirbaştan düşülen Bayrak var ise Valiliğe Teslim edilmek üzere tutanak karşılığı mutlaka Milli Eğitim Müdürlüğü Donatım Bürosuna teslim edilecektir.

2—- Okullar Demirbaştan düşülen eşyaların listesini (masa ve sıraların sadece demir aksamı,bilgisayar,yazıcı,tarayıcı vb.ise hepsi listede yer alacaktır.) sene sonu gelmeden Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüz ve Okulların birbirleri ile karşılıklı malzeme devir yaparken (Onay Alındıktan Sonra) sisteme GİRİŞ ve ÇIKIŞ’ta yapacakları iş ve işlemler.

Müdürlüğümüz ve okullardan malzeme talep eden okullarımıza verilecek Taşınırlar sistem üzerinden,Okulların e-taşınır sistemine çıkış yapılarak gönderilecektir.

1- Toplu Tif Çıkış ekranından birimler arası devir seçilir ve gelecek ekranın boşluk kısımları doldurularak (KURUM ARA) butonuna girilerek gelecek ekrandan malzeme aktarılacak okul bulunarak okul kodu seçilecek olup başlık bilgilerini kaydet butonu onaylanacaktır.

2- Daha sonra ekranın altına gelecek malzemelerden hangi malzeme aktarılacaksa o malzemenin karşısındaki sağındaki kutucuğa ilgili rakam yazılarak tahsis listesine ekle butonu işaretlenecek ve otomatik olarak karşı okulun sistemine düşmüş olacaktır.

3- Karşı okul Toplu Tif Giriş Aktarma ekranına girerek (Aktarımı Onayla) malzemeyi kabul edecektir.

4- Malzemeyi gönderen okul Toplu Tif Çıkış Onay kısmına girerek sağ altta bulunan çıkış yap butonunu basarak çıkış işlemini gerçekleştirecektir.

Taşınır işlem fişini ise çıkış yaptığı çıkış numarasıyla ekranın sol tarafında bulunan Raporlar (Fiş Defter ve Cetveller) kısmından çıkış fişleri kısmından girilerek Taşınır İşlem Fişi çıkarılacaktır.

5- Malzemeyi kabul eden okul ise karşı okulun çıkış yaptıktan sonra Toplu Tif Giriş Aktarma bölümüne girerek malzemeyi gönderen kurumun üzerini tıklayarak ekran açılacaktır.Daha sonra ise ekranın altında gelecek olan boşluk kısımlar doldurularak ambara ekle butonu tıklanarak işlem bitmiş olacaktır.

Daha sonra ekranda AKTARMA TAMAMLANDI yazısı geldikten sonra giriş yapıldığı için Ambara Kayıt Edilme Numarası ile sol tarafta bulunan Raporlar (Fiş Defter ve Cetveller) kısmından Giriş
fişleri kısmından girilerek Taşınır İşlem Fişi çıkarılacaktır.

Okullar; Tüketime Verme işlemlerinde ise aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

1-E-taşınır sisteminde bulunan ekrandaki Toplu Tif Çıkış ekranına girilerek, gelecek boş ekran doldurulup Tüketime Verme seçilerek başlık bilgilerini kaydet yazılı yer onaylanacaktır.

2-Gelecek ekran olan kısımdan tüketime verilecek malzeme var ise (kömür,odun,deterjan vb.)ekranın ilgili yerine her malzemenin karşısındaki kutucuğa malzeme miktarı yazılarak Tahsis listesine ekle butonu onaylanacaktır.

3-Aynı ekrandan çıkmadan ekranın sol tarafında bulunan Toplu Tif Çıkış Onay bölümüne girilerek oradaki ekranda yer alan (tif çıkış kayıt numarası) yazan yere girilerek ekrana okul ismi gelecek olup burası işaretlenecektir.

4-Ekrana tüketime verilen malzeme listesi gelecek olup, listenin Sağ altında bulunan Çıkış Yap butonu onaylandıktan sonra Tüketime verme işlemi tamamlanmış olacaktır.

TÜKETİME VERME İŞLEMİNDE TAŞINIR İŞLEM FİŞİNİN ÇIKARILMASI

1-Tif işlemleri ekranının en alt kısmında bulunan Raporlar(Fiş-Defter ve Cetveller) kısmından Çıkış fişleri butonu seçilecektir.

2-Gelecek ekranın üst kısmında bulunan raporlar kısmı seçilecektir.

3-Buradan gelecek raporlar ekranındaki Tif Çıkışı TMA0011-150 Tüketim Malzemeleri butonuna girilerek gelecek olan rapor bilgileri doldurularak Çıkış Kayıt Numarası da yazılmak şartıyla (Tamam) butonu onaylandıktan sonra Taşınır İşlem Fişleri 3 er adet olmak üzere çıkarılacaktır.

Taşınır İşlem Fişinin sağ alt tarafında çıkış yapılmıştır kısmı Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından,Teslim Alınmıştır kısmı ise Çıkış yapılan tüketim malzemeleri kime verilmiş ise verilen kişinin adı soyadı yazılarak imzalatılması gerekmektedir.

Taşınır İşlem Fişleri 3 adet imzalandıktan sonra ise 2 adedi Müdürlüğümüz Donatım Şubesine mutlaka elden teslim edilecek olup,bu şubemizden ise okulunuza gönderilen Taşınırlara ait Taşınır İşlem Fişi de Kayıt Kontrol Yetkilileri (İlköğretim Okullarında Okul Müdürleri )tarafından imzalanmak suretiyle teslim alınacaktır.

Taşınır işlem fişlerini bütün okullarımız muhasebe Müdürlüğüne kendileri verdiğinden, Müdürlüğümüze sadece 1 suret taşınır işlem fişi teslim edeceklerdir.

Sadece Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan çıkışlarda okullar 2 suret milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

TAŞINIRLARIN ZİMMET İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Zimmet işlemleri Taşınır sisteminde sol tarafında bulunan Mevzuat ve bilgilendirme kısmına girilerek orada bulanan Dayanıklı Taşınırlar Tahsis Ekranı Kullanma Klavuzu kısmında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Fakat kısada olsa anlatmak gerekirse;

1-Taşınır İşlemler kısmı tıklanacaktır.
2-Toplu Zimmet Kısmına girilerek işlemin yapıldığı ambar işaretlenerek tekrar gelecek olan Yapılacak İşlem bölümündeki ZİMMETLEME kısmı seçilecektir.

3-Demirbaştan düşüldükten sonra ambarda kalan ve kullanılan malzemenin geleceği ekran gelecektir.
Böylece bütün malzemeyi kim kullanıyor ise hepsi zimmet yapılacaktır.

4-Bütün Malzemenin bulunduğu oda,salon,sınıf vb. bulunan malzemeleri kim kullanıyor ise bunlara zimmet yapılacaktır.Zimmet yapılmayan malzeme otomatik olarak fazla malzeme olarak sisteme düşecektir.

Bunun için bütün malzemelerin zimmetinin yapılması gerekmektedir.

5-Toplu zimmet kısmından ZİMMETLEME kısmı seçildikten sonra ekrana gelecek olan MALZEMENİN ADI kısmına hangi malzeme zimmet yapılacak ise o malzeme yazılıp ara kısmına basılacak olup ekrana aradığınız malzeme gelecektir.Böylece gelecek malzemenin sağ tarafında bulunan ZİMMET LİSTESİNE EKLENECEK MİKTAR kısmı yazan yerdeki kutucuk (her malzemenin karşısındaki) işaretlenecek olup daha sonra ekranın Altında bulunan boş kısımlar doldurulacaktır.

-Ekranın boş kısmında bulunan bilgiler,
Taşınırın verildiği personel Adı Soyadı(Ekranda kayıtlı)
Zimmete verme tarihi yazılacak
Seçili Personele Tahsis Et kısmı doldurulacaktır.

2.malzemenin zimmeti ise Seçili Personele Tahsis et işleminden sonra bu yazının yanında bulunan YENİ TAŞINIR kısmı tıklanarak bütün malzemelerde bu işlem yapılacak olup,başka personele ait zimmet işlemi ise gene aynı işlemler takip edilecektir.

6-Zimmet Fişlerinin Çıkarılması için ise Zimmet yapılan ekranın üstünde bulunan Yazıcı kısmı tıklanarak buradan çıkarılabilecektir.

-Okuldaki kadrolu personelin ismi Taşınırın verildiği personel kısmında bulunmaktadır.Personel Kadrolu değil ise görevlendirme ise ismi burada bulunmamaktadır.

-Geçici Görevli personellerin ismi ise TC yazan kısma TC numarası girilerek, Getir kısmı tıklanarak o görevli personelin ismi gelmektedir.Bundan sonra ise bu personele zimmet yapılacaktır.

-Personel okuldan ayrıldığı zaman ise aynı ekranda bulunan zimmetten düşme işlemi yapılacaktır.

YORUM YAZ


Henüz yorum yapılmamış.