İl Özel İdaresi ve Görevleri

2.229 views Ağustos 23, 2020
İl Özel İdaresi İl özel idaresi, “il” denilen idari coğrafyada faaliyet gösteren bir yerel yönetim birimidir. Belediye ve köylerin faaliyetleri,...

İl Özel İdaresi

İl özel idaresi, “il” denilen idari coğrafyada faaliyet gösteren bir yerel yönetim birimidir. Belediye ve köylerin faaliyetleri, belirli bir yerleşim alanı ile sınırlı olduğu halde, il özel idaresinin hizmetleri, yerleşim alanı içi ve yerleşim alanı dışı, il sınırları içindeki bütün bölgeyi kapsamaktadır. Bu bakımdan il özel idaresi, merkezi yönetimle diğer yerel yönetimler arasında, belediyeler ve köylerde veya bunlar arasında yerel ortak hizmetler yürüten “ara düzey” bir yerel yönetim birimi olarak tanımlanabilir.

Bir yerde il özel idaresi kurulabilmesi için, söz konusu yerin il statüsüne kavuşturulması yeterlidir. Başka bir ifade ile bir yerleşim biriminin kanunla il statüsüne kavuşturulması ile birlikte, başka bir işleme gerek kalmaksızın, otomatik olarak orada il özel idaresi de kurulmuş olmaktadır. Bu bakımdan merkezi yönetim taşra örgütü olan il ile yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin hizmet yürüttükleri alan aynıdır. Ayrıca, il genel yönetiminin başı olan vali, aynı zamanda il özel idaresinin de yürütme organıdır. Bu benzerlikler sebebiyle, il genel yönetimi ile il özel idaresi, çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır.

Kanun, il özel idaresini; “il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi” olarak tanımlamıştır.

Görevleri

  1. İl özel idaresinin, belediye ve köyler dâhil olmak üzere il genelindeki görev ve sorumlulukları; sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarım ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetlerdir.
  • İl özel idareleri, belediye sınırları dışında olmak koşuluyla; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

İl özel idaresi, kısaca, köylere yönelik hizmetlerle, belediye sınırları dışında kalan alanların alt yapı, katı atık, çevre, imar vb. faaliyetleri, belediyelerin kendi sınırları içinde yapmakta oldukları işler gibi, yürütmekle yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ortadan kaldırılmasıyla birlikte, bu genel müdürlüğün il kuruluşları il özel idarelerine bağlanmış ve böylece köye yönelik hizmetler de özel idarelerin temel görevleri arasında yer almıştır.

İl özel idarelerine verilen görevlerin büyük bir kısmı, aynı zamanda ilgili bakanlıkların (Millî Eğitim, Sağlık, Tarım, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları vb.) ve başka merkezi yönetim kuruluşlarının da görev ve yetkileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla il özel idarelerinin belirtilen bu görevlerinde etkili olabilmesi, ilgili bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarının bu konulardaki yetkilerini, bir yasal düzenleme ile il özel idarelerince devretmesi veya onlarla paylaşması ve bunlara bağlı olarak gerekli mali kaynakların sağlanmasıyla olanaklıdır.

İl özel idaresinin, “vali”, “il genel meclisi” ve “il encümeni” olmak üzere üç organı bulunmaktadır.

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ

1.521 views Kasım 26, 2020
Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

4.678 views Ağustos 23, 2020
Biyotaklit(Biyomimetrik,Biomimicry)

Biyotaklit(Biyomimetrik,Biomimicry)

5.350 views Ağustos 23, 2020
Büyükşehir Belediye Yönetimi

Büyükşehir Belediye Yönetimi

2.536 views Ağustos 23, 2020
İl İdare Kurulu

İl İdare Kurulu

1.938 views Ağustos 23, 2020
Desantralizasyon Düşüncesi

Desantralizasyon Düşüncesi

1.837 views Ağustos 23, 2020
Evlenemiyorum, evde kaldım hala bekarım

Evlenemiyorum, evde kaldım hala bekarım

23.039 views Ağustos 23, 2020
Ergonomi Nedir?

Ergonomi Nedir?

2.453 views Ağustos 23, 2020
GALERİLER
ATATÜRK İLKELERİ

ATATÜRK İLKELERİ

1.521 views Kasım 26, 2020
Ergonomi Nedir?

Ergonomi Nedir?

2.453 views Ağustos 23, 2020
İl Özel İdaresi ve Görevleri

İl Özel İdaresi ve Görevleri

2.229 views Ağustos 23, 2020
Biyotaklit(Biyomimetrik,Biomimicry)

Biyotaklit(Biyomimetrik,Biomimicry)

5.350 views Ağustos 23, 2020
Köy Yönetimi

Köy Yönetimi

4.678 views Ağustos 23, 2020
İl İdare Kurulu

İl İdare Kurulu

1.938 views Ağustos 23, 2020
Evlenemiyorum, evde kaldım hala bekarım

Evlenemiyorum, evde kaldım hala bekarım

23.039 views Ağustos 23, 2020
Büyükşehir Belediye Yönetimi

Büyükşehir Belediye Yönetimi

2.536 views Ağustos 23, 2020