Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi KBS-TKYS

28 Aralık 2012, Cuma, 11:42 | Sözlük | 2.477 views | 0 yorum

KBS-TKYS
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi

Taşınırların KBS-TKYS’ne 31/12/2012 tarihine kadar girilmesi gerektiğinden çalışmaların hızlandırılarak bir an önce girişler yapılmalıdır.

KBS-TKYS’ne taşınırların Otomatik aktarımı yapılamadığından taşınırların yeni sisteme tek tek girilmelidir.

Yerine getirilmesi zorunlu olan bazı husus ve işlemler aşağıda özetlenmiştir.

1 – Taşınır Mal Modülünden exel’e aktar butonu kullanılarak taşınırların exel olarak kaydedilmesi
2 – Muhaasebeden kontrol raporu alınarak hesapların tutturulması
3 – KBS şifeleri alınması
4- KBS ‘ ye girerek demirbaş ambarları oluşturulamsı
5- Envanter Girişi yaparak Taşınırların KBS üzerine yazılması
Taşınırlar KBS üzerine yazılırken düzey kodları yazılarak arama yapılabiliyor.
Örnek 255.2.2.2 el arabaları
255.1.2.1 Bayrak ve Flamalar

Düzey kodlarıyla giriş yaptığımızda hesaplar kolayca tutacaktır.

KBS sisteminde Envanter girişi ile malzemelerimizi girerken listemiz oluşur, sistemden çıkıp tekrar Tif Giriş-Envanter Girişi bölümüne geldiğimizde listemizi olduğu gibi buluruz. Daha sonra listenin altında kaydet butonuna basarsak listemiz ONAYSIZ TAŞINIR İŞLEM FİŞİ’ne dönüşür (bu TİF’e artık “onaylama işlemleri” bölümünden ulaşabiliriz), bu şekilde birden fazla TİF ile Envanter girişlerimizi yapabiliriz. Hem kaydetme işleminden önce hem bu aşamada ekleme, silme kısaca her türlü düzenleme yapabiliriz, ayrıca taşınır işlem fişinin raporunu alıp kontrollerimizi yapabiliriz. Eğer TİF’i onaylarsak düzeltme imkanımız kalmaz. Öyleyse onaylama işlemini kontrolümüzü yaptıktan sonra yapmalıyız. (oluşan listeyi Kaydet ile Onaysız TİF’e dönüştürme ile oluşan Onaysız Taşınır İşlem Fişini Onaylama farklı şeydir)
Tekrar ifade edelim; TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİMİZİ KONTROLLERİMİZİ YAPTIKTAN SONRA ONAYLAMALIYIZ. Yani TİF’ni onaylamadan önce girişe esas envanter listemizle, girdiğimiz taşınırları hesap kodu, miktar ve tutar olarak kontrollerini yapmalıyız.

Ayrıştırılarak girilmesi gereken taşınırlar. Bunlar takım vs diye topluca tanımlanarak kayıt altına alınan gerçekte bir çok taşınırı bünyesinde barındıran kayıtlardır. Maliye birimlerince bunların ayrıştırılarak girilmesi gerektiği belirtilmektedir. Örnekle açıklayalım, 255.2.1.1.1.4 Bilgisayar PC veya 255.2.1.1.1 Masaüstü Bilgisayarlar dediğimiz ürün kasa, ekran, klavye, fare vs oluşan bir bütün… Bunlar 255.2.1.1.1.1 Bilgisayar Kasaları … 255.2.1.1.1.3 Ekranlar 255.3.1.2 şeklinde ayrıştırılabilir, klavye ve mause dikkate alınmaz.

Yıl Sonu İşlemlerinde ise
A) Yıl Sonu Sayım Tutanağı ( 2 Nüsha)
B) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ( 13 Nolu Cetvel – 2 Nüsha)
C) Harcam Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli ( 14 Nolu Cetvel – 2 Nüsha)
D) Yıl Sonu itibarıyla düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösteren tutanak.

YORUM YAZ


Henüz yorum yapılmamış.