Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Konu Alanları, Ünite Başlıkları, Kazanım Sayıları

684 views Ekim 23, 2016
Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Konu Alanları, Ünite Başlıkları, Kazanım Sayıları “Teknoloji ve Tasarımın Doğası” Öğrenme Alanı 8. sınıfta...

Teknoloji ve Tasarım Dersi 8. sınıf Konu Alanları, Ünite Başlıkları, Kazanım Sayıları

teknoloji-ve-tasarim-dersi-8-sinif-konu-alanlari-unite-basliklari-kazanim-sayilari

“Teknoloji ve Tasarımın Doğası” Öğrenme Alanı
8. sınıfta ise taklitten kaçınmalarına temel teşkil edecek İnovatif Düşünme ve Fikirlerin Korunması ünitesi yer almaktadır.
“Yaşam ve Teknoloji” Öğrenme Alanı
Bilgisayar Destekli Tasarım ünitesi ile üç boyutlu tasarımın öğretilmesi ve akıllı ürünler
konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Son olarak da bu öğrenme alanında Tanıtım ve Pazarlama tekniklerinin öğretilmesi için tanıtım ve pazarlama ünitesine yer verilmiştir.
“İnsan ve Yapılı Çevre” Öğrenme Alanı
Öğrencilerin tasarım fikirlerini ifade etmelerini sağlayacak görsel
iletişim ilkeleri, grafik tasarım ilkeleri ve mizanpaj hazırlama konularından oluşan Tasarım İletişimi ünitesi, ürün geliştirmede ergonominin önemini vurgulayan Ürün Geliştirme ünitesi, mühendislik ve tasarım ilişkisinin irdelendiği Mühendislik ve Tasarım ünitesi ile doğadaki objelerden esinlenerek ürün oluşturmayı ele alan Doğadan Tasarıma üniteleri yer almaktadır.
“İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” Öğrenme Alanı
Geleceğin ulaşım araçlarının yaratıcı bir biçimde ifade edilmesine katkı sağlayacak farklı ortamlarda ulaşımın konu edildiği Ulaşım Teknolojileri ünitesi yer almaktadır.
“Tasarım ve Teknolojik Çözüm” Öğrenme Alanı
Döngüsel tasarım sürecini izleyerek öğrencilerin özgün tasarımlarını gerçekleştirecekleri Özgün Eserimi Tasarlıyorum ünitesi ve dönem boyunca tasarladıkları ürünlerin sergiye hazırlanması ve sunulması sürecini içeren, tasarım ürünlerinin tanıtımı ve sunumunun konu edildiği Bunu Ben Yaptım ünitesi yer almaktadır.

Henüz hiç yorum yapılmamış

Yorum yap

ETİKETLER